Technologie przygotowania podłoża pod posadzki

 

Podstawowym warunkiem dla ułożenia posadzek jest przygotowanie podłoża tak by spełniało cztery warunki, tzn., aby było:

 • nośne;
 • suche;
 • wolne od pyłów i tłuszczów, oraz
 • dostępne dla maszyn do obróbki powierzchni.

W praktyce przemysłowej wykonujemy posadzki także na podłożach niestandardowych niespełniających wymogów 1, 2 i 3. Korzystamy w tym celu z nowych technologii gruntów/primerów:

 • na wilgotne podłoża ca 6%
 • na podłoża zaolejone
 • na podłoża o zbyt małej wytrzymałości na ściskanie.

Współczesne technologie posadzkowe pozwalają na wykonanie nowej, trwałej i odpowiadającej potrzebom nawierzchni także na podłożach nienośnych, spękanych, trwale i głęboko zanieczyszczonych. W takich warunkach proponujemy posadzki bezdylatacyjne z betonów UHPC.

Wszelkie utrudnienia w przygotowaniu podłoża związane są z dodatkowymi kosztami.

Oferujemy przygotowanie podłoża poprzez:

 • śrutowanie
 • frezowanie
 • wypalanie (flammstrahl)
 • szlifowanie
 • czyszczenie hydrodynamiczne
 • mycie przemysłowe z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu (!!!!!!!).

Oferujemy zastosowanie sprzętu dobranego do:

 • skali zadania: pomieszczenie mieszkalne, market, nabrzeże portowe, płyta lotniska;
 • wymagań środowiskowych: praca bezpyłowa, praca na mokro, poziom hałasu;
 • wymagań technologicznych: praca bez wibracji, mikrospękań.
Jesteś w: Intro / Posadzki / Zagadnienia dodatkowe / Technologie przygotowania
Made by eximius.pl, 2010