Korekty spadków / reprofilacje

 

Jeżeli na dotychczasowej nawierzchni nie występują symptomy zbyt małej nośności posadzki, a która uległa już zużyciu i nie odpowiada wymogom bo:

  • nawierzchnia jest zbyt śliska i nie spełnia wymogów bezpieczeństwa pracy,
  • dotychczasowa posadzka jest nie estetyczna i zbyt kosztowna w utrzymaniu czystości,
  • wzrosły wymagania wobec czystości ,
  • zaczęto stosować nowe substancje czyszczące,
  • w aktualnej technologii produkcji pojawiły się agresywne środki chemiczne,
  • koszty eksploatacyjne sprzętu magazynowego drastyczne wzrosły,
  • pojawiły się nowe środki transportu wymagające lepszej równości,

…to prawdopodobnie potrzebują Państwo renowacji nawierzchni istniejącej posadzki.

Firma PROFOS nieprzerwanie już od 1998 wykonuje kompleksowe usługi w zakresie renowacji /regeneracji / reprofilacji / korekty spadków posadzek.

Profesjonalnie przeprowadzona przez PROFOS operacja renowacji lub reprofilacji posadzki, w porównaniu z wykonaniem nowej, pozwala na:

  • szybkie usunięcie dotychczasowych defektów,
  • maksymalne skrócenie okresu wyłączenia z produkcji.
Jesteś w: Intro / Posadzki / Renowacje / Korekty spadków/reprofilacje
Made by eximius.pl, 2010