Systemy dylatacyjne

 

profos-pl_akcesoria-podlogowe_systemy-dylatacyjne_clipboard23.jpg

We współczesnych obiektach przemysłowych nacisk na wydajność pracy wymaga
zwiększenia częstotliwości i prędkości wszystkich operacji. Oznacza to także zwiększone natężenie i większą prędkość ruchu wózków po zakładzie. Taka sytuacja stanowi dodatkowe zwiększone obciążenie dla wszystkich elementów posadzki, zwłaszcza dylatacji oraz dla poruszających się po niej urządzeń transportowych.

Dylatacje są dodatkowo silnie obciążone konsekwencjami pośpiechu w realizacji inwestycji: wypełniane są częstokroć przedwcześnie ( przeważnie pod wpływem nacisków generalnych wykonawców,  którzy zapomnieli o odpowiednich zapisach w umowach), materiałami które z
  konieczności muszą być bardzo sprężyste i miękkie aby skompensować ruchy płyty betonowej występujące ze szczególną intensywnością zwłaszcza w pierwszym okresie "życia" posadzki betonowej. W efekcie niezabezpieczone krawędzie dylatacji ulegają uszkodzeniom. Pozornie jedynym mankamentem jest brak estetyki. Jednakże poprzez otwarte szczeliny do wnętrza wpadają przeróżne zanieczyszczenia, pośród których ziarna piasku i wyłupanego z krawędzi betonu mogą powodować naprężenia i dalsze poważniejsze uszkodzenia posadzki.

Problem jest o wiele poważniejszy gdy posadzka jest narażona na działanie wody ze zmywania posadzek lub co gorsza z procesów technologicznych, olejów z wózków, maszyn etc. Szczególnie niebezpieczne jest gdy wraz z wodą do szczelin dylatacyjnych przedostają się agresywne chemikalia: środki myjące lub produkty technologii. Może to prowadzić do całej gamy uszkodzeń np:

  • dalszego osłabienia krawędzi betonu
  • osadzania się agresywnych płynów na foli na podłożu posadzki i niszczenia betonu od jego spodniej strony

skutkuje to później defektami płyty betonowej w najmniej przewidzianych miejscach.

Przeprowadzona przez PROFOS naprawa systemu dylatacyjnego zapewnia dłuższą żywotność posadzki oraz jej efektywniejszą eksploatacje, a przede wszystkim pozwala na uniknięcie przeszkód, które:

  • spowalniają tempo transportu, obniżają jego wydajność
  • powodują szybsze zużycie elementów wózków: spawów, sworzni, łożysk, opon
  • stwarzają zagrożenie uszkodzenia towaru( nagłe podskoki palety na wybojach lub uderzenia o regał, itp). Dotyczy zwłaszcza magazynów z wysokim składowaniem.
  • są początkiem głębszych i bardziej kosztownych uszkodzeń w posadzce (patrz powyżej).

Dzięki postępowi w dziedzinie badań nieniszczących dokonanemu w ostatnich latach wiemy, że  początkiem wszelkich uszkodzeń elementów budowlanych są uszkodzenia w obrębie dylatacji, spękania. Właściwa ocena znaczenia tego zjawiska jest wynikiem badań ostatnich lat.

profos-pl_akcesoria-podlogowe_systemy-dylatacyjne_clipboard20.jpg profos-pl_akcesoria-podlogowe_systemy-dylatacyjne_clipboard21.jpg profos-pl_akcesoria-podlogowe_systemy-dylatacyjne_clipboard22.jpg
Jesteś w: Intro / Akcesoria podłogowe / Dylatacje / Systemy dylatacyjne
Made by eximius.pl, 2010