Ogrzewanie podłogowe

 

Ogrzewanie podłogowe zapewnia najbardziej komfortowy rozkład temperatury w pomieszczeniu. Praca ogrzewania podłogowego jest źródłem poważnych naprężeń w posadzce , które mogą ujawniać się w postaci uszkodzeń powierzchniowych i spękań elementów wykończeniowych.

PROFOS oferuje wykonawstwo posadzek pod ogrzewanie podłogowe z jastrychów gotowych. Warstwy kładzionych przez nas posadzek współpracujące z ogrzewaniem podłogowym spełniają wymogi PN EN 13813 oraz, przy braku polskiego odpowiednika, wymagania DIN 18560.

Rozróżniamy trzy sposoby zabudowania ogrzewania podłogowego:

  1. Instalacja grzewcza w warstwie jastrychu
  2. Instalacja grzewcza pod jastrychem
  3. Instalacja grzewcza w warstwie wyrównawczej, na którą układa się jastrych odseparowany od podłoża podwójną warstwą rozdzielająca

Trwałe wykonanie ogrzewania podłogowego wymaga przygotowania projektu posadzki z uwzględnieniem między innymi poniższych elementów:

  • Norma DIN 18560-2:2004 dla jastrychów pływających i przy obciążeniu użytkowym nieprzekraczającym 2 kN/m2 wymaga:
  • wykonania cementowego jastrychu klasy F4 o grubości ≥ 45 mm, lub
  • wykonania cementowego jastrychu klasy F5 o grubości ≥ 40 mm.
  • W przypadku wykonania ogrzewania w wariancie A grubość jastrychu należy zwiększyć o grubość przewodów grzewczych
  • Średnia temperatura elementów grzewczych w jastrychu cementowym nie może przekraczać dla ogrzewania wodnego 55 ºC, w przypadku ogrzewania elektrycznego 65 ºC
  • Przewody grzewcze nie mogą przebiegać przez fugi. Doprowadzenia przecinające fugi muszą być systemowo zabezpieczone na odcinku minimum 30cm.
Jesteś w: Intro / Akcesoria podłogowe / Instalacje / Ogrzewanie
Made by eximius.pl, 2010