Przejścia pożarowe

 

W wypadku pożaru, kwestią najwyższej wagi jest zatrzymanie lub opóźnienie procesu rozprzestrzeniania się ognia na pozostałe części budynku. Takie działanie daje ludziom czas na ewakuację oraz pozwala zredukować zniszczenia wywołane przez ogień tylko do strefy, w której zaprószono ogień.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia oraz spowodowanym przezeń uszkodzeniom, ważna jest wczesna odpowiedź na następujące pytania dotyczące elementów konstrukcyjnych budynku:

  • Czy sieć instalacji rurowych (ang. pipework) jest łatwopalna i pozwala na rozprzestrzenianie się ognia bezpośrednio po rurach/przewodach?
  • Czy wymagany jest jakiś rodzaj izolacji dla sieci rur/przewodów?
  • Czy wzięto pod uwagę poziom transmisji ciepła poprzez instalację na wypadek pożaru?
  • Czy - w razie pożaru - może wystąpić ryzyko emisji dymu oraz toksycznych oparów pochodzących od części łatwopalnych instalacji?

Firma PROFOS oferuje sprzedaż oraz zapewnia kompleksową instalację przewodów rurowych wyprodukowanych przez firmę BLÜCHER ze stali nierdzewnej. Decyzją Komisji Unii Europejskiej nr 94/611/EC w ramach Dyrektywy 89/106/EEC podkreślono, że stal nierdzewna jest niepalna i należy do materiałów nieprzyczyniających się w żaden sposób do rozprzestrzeniania się ognia.

Przewody rurowe marki BLÜCHER, wszystkie o najwyższym możliwym ratingu A1 ognioodporności, dystrybuowane i instalowane przez naszą firmę, nie wymagają żadnych dodatkowych kołnierzy ogniowych.

Jesteś w: Intro / Akcesoria podłogowe / Przepusty / Przejścia pożarowe
Made by eximius.pl, 2010