Ogólne warunki wykonawstwa usług

 

Uwaga: poniżej prezentujemy wyłącznie cząstkową (poglądową) wersję niezbędnych warunków wykonawstwa usług świadczonych przez firmę PROFOS. Pełna wersja dostępna jest do wglądu na życzenie Klienta, z którym podpisywana jest umowa o wykonanie.

Ogólne warunki wykonawstwa:

  • Wszelkie zabezpieczenie i przygotowania warunków technologicznych do wykonania prac posadzkarskich w pomieszczeniu objętym pracami, tj. zapewnienie wentylacji w celu odprowadzenia zapachów z pomieszczenia powstałych podczas wypalania i prac posadzkarskich;
  • zapewnienie temperatury powietrza i podłoża wymaganej przez wybraną i uzgodnioną technologię ( min + 12C, lub 5C lub -10C lub -20 C w zależności od technologii) w pomieszczeniu i odpowiednio na podłożu;
  • zapewnienie swobody dostępu do miejsca prac, a także możliwości składowania materiału i przygotowania mieszaniny, w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia objętego pracami;
  • Konieczne jest wyeliminowanie krzyżowania się dróg ekipy posadzkarskiej i ruchu zakładu.
  • Zapewnienie nieodpłatnego korzystania z energii elektrycznej 230 V i 400V. Dopuszczalne spadki napięcia +/- 10% ( gniazda 64/32/16 A 5-bolcowe); zabezpieczenia dla pracy urządzeń o mocy znamionowej 60 Kw.;
  • O ile w odrębnej umowie pisemnej nie uzgodniono inaczej temperatura w pomieszczeniu wykonywania prac nie może być niższa niż 15 C, a temperatura podłoża niższa niż 12 C. Zmiany tych parametrów bezpośrednio i znacząco wpływają na parametry wykonywanej usługi (np. zmiany lepkości i twardnienia użytych tworzyw). Optymalne temperatury pomieszczenia mieszczą się w granicach 12-20 C. Powinny one zostać osiągnięte i utrzymywać się na tym poziomie od dostawy materiału, przez okres prac i co najmniej 48 godzin po zakończeniu wykładania;
  • Świeżo wykonane posadzki należy chronić przed wyraszającą się wilgocią, deszczem, obciążeniem chemicznym;
  • Zapewnienie korzystania z pomieszczeń sanitarnych.
Jesteś w: Intro / Posadzki / Zagadnienia dodatkowe / Warunki wykonawstwa
Made by eximius.pl, 2010