Czyszczenie posadzek, czystość bakteryjna i dodatki biobójcze

 

profos-pl_zagadnienia-dodatkowe_czyszczenie-posadzek_img_0046.jpg
 1. Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
  Przedwczesne przystąpienie do użytkowania posadzki, przed osiągnięciem pełnej odporności może prowadzić do powstania nieodwracalnych zabrudzeń. Dlatego szczególnie ważna jest pierwsza pielęgnacja. Po dostatecznym utwardzeniu powierzchni posadzki zalecamy naniesienie na jej powierzchnię specjalistycznego preparatu ochronnego wg zaleceń firmy sprzątającej.
 2. Bieżące czyszczenie
  Luźne zabrudzenia usuwać na bieżąco, aby uniknąć wwalcowywania ich w nawierzchnię. Dotyczy to zwłaszcza nawierzchni szorstkich
 3. Czyszczenie okresowe
  Polega ono na okresowym myciu, z szorowaniem i odsysaniem. Należy tutaj zwrócić uwagę na właściwy wybór odpowiedniego padu lub szczotki, ponieważ niewłaściwy wybór może prowadzić do uszkodzeń mechanicznych.
 4. Czyszczenie gruntowne
  Polega na usunięciu preparatu powłokowego naniesionego przed pierwszym użyciem i zastąpieniu go nowa powłoką. Operację przeprowadza sie stosownie obciążeń i zabrudzeń jeden lub dwa razy do roku. Usuwanie starej powłoki następuje przy użyciu padów lub szczotek szorujących, ale w żadnym wypadku nie ściernych
 5. Szczególne własności powłok epoksydowych.
  W niekorzystnych warunkach może po pewnym czasie do dochodzić do odkładania sie na powierzchni węglanów, przejawiającego sie miejscowymi białymi wykwitami. Nie maja one żadnego wpływu na techniczne własności podłogi. Mogą one zostać usunięte poprzez kwaśne środki
 6. Istnieje radykalna sprzeczność pomiędzy maksymalnym bezpieczeństwem pracy i maksymalnym możliwym poziomem czystości.
  Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń mokrych oraz zagrożonych wylewaniem mediów procesowych bądź produktu na posadzkę. W przypadku wyboru posadzek gładkich do pomieszczeń wymagających podwyższonej czystości bakteryjnej z występującymi wcześniej wymienionymi zagrożeniami może być konieczna zmiana rodzaju gumy i bieżnika stosowanego obuwia roboczego oraz ogumienia wózków widłowych.
Jesteś w: Intro / Posadzki / Zagadnienia dodatkowe / Czyszczenie posadzek
Made by eximius.pl, 2010