Regulamin użycia serwisu

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu. Zapoznaj się z regulaminem.

Warunki korzystania z treści publikowanych na stronach internetowych PROFOS.pl

Wszystkie artykuły oraz szata graficzna opublikowane na stronach internetowych PROFOS.pl stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Profos Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Majora M. Słabego 4, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000282109 lub osób trzecich i podlegają ochronie prawno-autorskiej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.

Jakiekolwiek korzystanie z umieszczonych na powyższych stronach internetowych materiałów lub szaty graficznej, w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów prawa, bez zgody uprawnionego, jest zabronione. W szczególności zabronione jest:

  • zwielokrotnianie tych materiałów lub szaty graficznej i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w znacznej części;
  • umieszczanie odesłań do Strony Internetowej PROFOS.pl w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
  • zwielokrotnianie materiałów lub szaty graficznej na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  • rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

Dozwolone jest korzystanie z ww. treści jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej PROFOS.pl, na której opublikowana jest pełna treść.

W celu uzyskania zgody Wydawcy na skorzystanie z umieszczonych na stronie internetowej PROFOS.pl materiałów lub szaty graficznej, w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów prawa, prosimy o kontakt.

Jesteś w: Intro / Kontakt / Regulamin korzystania z serwisu
Made by eximius.pl, 2010